Články

Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Predkladateľ: Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Vláda opätovne schválila zákon o neprimeraných podmienkach, ktorý upravuje obchodné vzťahy pri predaji potravín.

Cieľom právneho opatrenia, označovaného aj ako „bič na reťazce“, je zamedzenie zneužívania ekonomického postavenia obchodných reťazcov a vytvorenie podmienok na zvýšenie podielu slovenských potravinových výrobkov na domácom trhu.

Za neprimeranú podmienku sa považuje napríklad:

  • poplatok dodávateľa za zaradenie do registra dodávateľov
  • poplatok za zaradenie potraviny dodávateľa do evidencie výrobkov predávaných odberateľom
  • vykonávanie kontrol výrobcu alebo dodávateľa na jeho náklady zo strany odberateľa
  • vrátenie potraviny dodávateľovi pred alebo po uplynutí dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti bez právneho dôvodu

Nedodržanie zákona bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pokutovať sumou od 100 do 5.000 € v prípade priestupku a sumou od 10.000 do 300.000 € v prípade správneho deliktu.
Obdobný zákon z obdobia prvej vlády Roberta Fica zrušil predchádzajúci kabinet Ivety Radičovej.

Komentár PAS: 
Rizikom, ktoré návrh zákona prináša, je znevýhodnenie pozície slovenských dodávateľov vo vzťahu k obchodníkom, ktorí môžu uprednostňovať dodávky tovarov zo zahraničia, keďže regulácia sa zahraničných subjektov týkať nebude. Vhodnejším riešením je podpora konkurenčného prostredia, ktoré generuje optimálne obchodné podmienky a zabezpečuje najlepšie tovary za najlepšie ceny pre spotrebiteľov.

Zdroj: Portál právnych predpisov

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.