Články

Návrh zákona o obmedzení platieb v hotovosti

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Návrh zákona vypracovalo ministerstvo financií na základe vládou SR schváleného Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016 s cieľom vytvoriť stabilnejšie a transparentnejšie ekonomické prostredie.

Obmedzením hotovostných platieb sa má zabrániť „optimalizovaniu“ daňovej povinnosti vystavovaním fiktívnych faktúr.

Hraničná výška hotovostných platieb má byť stanovená na sumu 5000 €. Za porušenie povinnosti hradiť vyššie sumy bezhotovostne môže dostať  občan pokutu až 10000 €, podnikateľ až do 150000€.
Platby bez limitu budú môcť naďalej prijímať napríklad banky, pošty, exekútori alebo zmenárne.

Komentár PAS: 
Obmedzovanie platieb v hotovosti je principiálne v poriadku. Vzhľadom na minimálne skúsenosti s týmto opatrením by bolo vhodnejšie zvážiť miernejšie limity (napr. 10 000 eur pre podnikateľov a žiadne obmedzenie pre fyzické osoby nepodnikateľov), ktoré by sa mohli následne upraviť podľa skúseností z praxe. Pri 5000 tisícovom limite môžu nastať problémy pri nových obchodných transakciách medzi neznámymi subjektmi, ktoré dnes kvôli prirodzenej nedôvere a opatrnosti prebiehajú v hotovosti – výmenou tovaru alebo služieb za peniaze.

Zdroj: Portál právnych predpisov

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.