Aktuality

Hodnotenie zákonov a opatrení schválených v 3. štvrťroku 2012

V druhom štvrťroku hodnotili podnikatelia dva vybrané zákony s vplyvom na podnikateľské prostredie. Obom udelili záporný rating, čo znamená, že schválené predpisy prispejú skôr k zhoršeniu podmienok na podnikanie.

 

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 3. štvrťrok 2012 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Nový zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach -0,55 39% -21,12
2. Novela zákona o osobitnom odvode finančných inštitúcií -0,65 43% -27,61
3. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) -0,56 55% -30,35
4. Novela zákona o správnych poplatkoch -1,59 48% -77,05
5. Novela zákona o sociálnom poistení -1,89 61% -114,99

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.