Články

Návrh na zavedenie systému hodnotenia daňových subjektov (verejný rating)

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR

Cieľom tohto opatrenia je zavedenie inštitútu verejného, nezávislého a objektívneho hodnotenia daňových subjektov, ako nástroja na podporu plnenia daňových povinností a zvýšenie právnej istoty v obchodných vzťahoch.

Predkladaný materiál zatiaľ predstavuje iba víziu a ciele zavedenia ratingu. Ten by mal byť zostavovaný raz ročne, a to 90 dní od termínu na podanie daňového priznania a mal by byť verejne dostupný.  Určený stupeň ratingu bude platný jeden rok, pričom má do úvahy brať finančnú stabilitu, daňovú spoľahlivosť a donorstvo.

Stupeň dosiahnutého ratingu bude určovať Finančné riaditeľstvo SR na základe informácii, ktoré má k dispozícií a nebude preto pre podnikateľov predstavovať dodatočnú administratívnu či finančnú záťaž.

 

Spracované podľa článku zverejneného na www.sme.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.