Aktuality Články

Prvý sektorový workshop TTIP zameraný na finančné dopady

Americká obchodná komora na Slovensku a PAS v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave organizovali pracovné raňajky, ktorých hlavnou témou bola finančná perspektíva partnerstva TTIP. Hlavným rečníkom bol Joseph Quinlan z Bank of America Capital Management.

Americká obchodná komora na Slovensku a PAS v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave organizovali pracovné raňajky, ktorých hlavnou témou bola finančná perspektíva partnerstva TTIP. Hlavným rečníkom bol Joseph Quinlan, riaditeľ pre trhové stratégie v Bank of  America Capital Management. V paneli ďalej vystúpili Elena Bryan, Senior Trade Representative pri Misii USA v EÚ, Róbert Auxt, riaditeľ Sekcie európskych záležitostí na Ministerstve financií SR a Vladimír Vaňo, hlavný analytik Sberbank Europe. Diskutujúci sa zhodli na tom, že dohoda TTIP síce posilní pozíciu transatlantických finančných centier voči zvyšku sveta, no zrejme nezabezpečí dominanciu transatlantického finančného trhu voči iným finančným trhom. J. Quinlan zdôraznil skutočnosť, že veľkosť výhod, ktoré môžu jednotlivé krajiny zastrešené partnerstvom TTIP získať, bude závisieť primárne od ich schopnosti konkurovať a teda presadiť sa na rozšírenom trhu.

Fotogaléria z podujatia

Videozáznam z podujatia:

ARCHÍV UDALOSTÍ PROJEKTU: TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.