Články

Vláda SR: Nový model financovania vedy a techniky v Slovenskej republike

Predkladateľ: Ministerstvo školstva SR

Materiál je úlohou, ktorá vyplýva z Modernizačného programu, ktorý bol vypracovaný v Národnom programe reforiem Slovenskej republiky na roky 2008-2010.

V novom modeli sú stanovené nové ciele pre podporu vedy a techniky, ktoré sa týkajú napríklad podpory poskytovanej prostredníctvom grantového financovania a týkajú sa aj kritérií pre poskytovanie grantov ; kritéria pre inštitucionálne financovanie ; ako aj predurčenie platných ukazovateľov pre výstupy.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.