Články

NR SR: Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Predkladateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Zákon je o prebratí smerníc do slovenskej právnej úpravy, ktoré modernizujú a zjednodušujú daňové pravidlá týkajúce sa cezhraničných dodávok služieb, či refundácie dane zahraničným zdaniteľným osobám, či boj proti daňovým podvodom ( ako napr smernica , ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty zdaniteľným osobám, ktoré sú usadené v inom členskom štáte).
Ďalšími zmenami je miesto zdaňovania, ktoré by malo byť také, kde dochádza ku skutočnej spotrebe.
Povinný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na príjemcu služby, zdaniteľnú osobu, ak prijíma službu od osoby, ktorá nie je usadená v rovnakom členskom štáte.

Zdroj: www.nrsr.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.