Články

Vláda SR: Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR – december 2009

Predkladateľ: Guvernér Národnej banky Slovenska

Objem nových úverov pre podnikateľov vzrástol (dosiahnutý rast 5,7%), prispeli k tomu investičné úvery (74,2%) a rast prevádzkových úverov (14,5%). Napriek medzimesačnému rastu, medziročné poskytovanie úverov kleslo o 22,9%. Úvery na nehnuteľnosti zaznamenali pokles (-38%), čo sa však pripisuje sezónnosti.

Úvery obyvateľstvu poklesli v aj decembri, zaslúžili sa o to najmä spotrebiteľské úvery, ktoré klesli o 12,5%. Správa informuje aj o zmene úrokových sadzieb.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.