Aktuality

Prezidentom PAS sa stal Ondrej Smolár

Novým prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) sa stal Ondrej Smolár, výkonný riaditeľ spoločnosti SOITRON, s.r.o. Rozhodli o tom členovia PAS vo voľbách vedúcich predstaviteľov aliancie na nasledujúce funkčné obdobie. Za viceprezidentov PAS boli zvolení Jaroslav Košťálik a Peter Serina.

Novým prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) sa stal Ondrej Smolár, výkonný riaditeľ spoločnosti SOITRON, s.r.o. Rozhodli o tom členovia PAS vo voľbách vedúcich predstaviteľov aliancie na nasledujúce funkčné obdobie. Za viceprezidentov PAS boli zvolení Jaroslav Košťálik, riaditeľ útvaru zodpovedného za vzťahy s externým regulačným prostredím spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Peter Serina, konateľ advokátskej kancelárie Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o. Výkonným riaditeľom PAS zostáva Róbert Kičina.

Členovia PAS na výročnom zasadnutí súhlasili so zachovaním pravidelných aktivít aliancie v nezmenenej štruktúre. PAS sa tak naďalej bude venovať systematickému monitoringu zmien v podnikateľskom prostredí, komentovaniu a pripomienkovaniu hospodárskych opatrení prijímaných vládou a Národnou radou SR a spolupráci so Svetovým ekonomickým fórom. Predmetom rokovaní boli tiež možné aktivity PAS v oblasti pracovného práva a boja proti korupcii. Hosťom spoločenskej časti výročného zasadnutia bol Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, s ktorým členovia PAS diskutovali o stave verejných financií, dlhu a konsolidačných opatreniach.

Profil Ondreja Smolára, prezidenta PAS

Profily viceprezidentov PAS

 

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.